Po úžasném koncertě v místní škole, kde nám ohřáli pomerančový džus, jsme poobědvali místní pizzu ze sbormistrovy peněženky. Následně jsme se jali osedlati  našeho ocelového oře a vypravili se do hanzovního města Fuldy.

Ester Nemjóová Onkubator