Provedení Missy Brevis Es dur Miloše Boka v Bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově.

Dílo zazní při Mši svaté od 10:00 za varhaního doprovodu autora, dirigovat bude Jiří Polívka.

Ester Nemjóová Onkubator