Mifun doprovodil mši svatou v kostele sv. Jakuba Většího na Starém Městě pražském. Sbor zpíval Missu Brevis Es dur a další drobné skladby Miloše Boka za varhanního doprovodu samotného autora. Dirigoval Jiří Polívka.

Ester Nemjóová Onkubator