Umělecký šéf Jiří Polívka klade na děti vysoké nároky, přitom jejich hudební schopnosti rozvíjí inspirativně a nenásilně.

Mifun pracuje ve skupinách v Praze a v Černošicích. Na zkouškách děti pracují s hlasem, s hudebními nástroji, učí se správně dýchat, udržet rytmus, zlepšovat motoriku a schopnost soustředit se. Zkoušky probíhají jednou týdně s vizí budoucí veřejné prezentace. Jejich podstata zůstává stále stejná – vzdělat děti v hudbě. Aby tato idea byla naplněna, děti se seznamují s hudbou komplexně od absolutních základů až po zásady hudební interpretace.

Mifun připravuje své projekty s profesionálními umělci a zkušenými lektory. Repertoár sboru má široký rozsah od klasické hudby přes pop, jazz až po world music. Důraz je také kladen na improvizaci.

Členové souboru mohou vystupovat i sólově, nebo hrát na nástroj. Účast na veřejných vystoupeních je dobrovolná. Mifun také pořádá pravidelné tématické workshopy a soustředění.

Jednou z hlavních činností souboru je organizování mezinárodních studentských výměn. Pravidelně navštěvuje školy a kulturní instituce v zahraničí. Partnerskými městy Mifunu jsou např. Gerbrunn, Themar, Frankfurt a/M, Fulda, Poppenhausen, Ljubljana, Aix en Provence, Marseille, Lesnica.

Bývalí členové souboru se rádi vracejí, nadále s Mifunem spolupracují a se současnou generací tvoří početný okruh přátel.

Ester Nemjóová Onkubator